Упраўленне ўстаноў культуры і народнай творчасці

УПРАЎЛЕННЕ забяспечвае:


- Правядзенне дзяржаўнай палітыкі ў арганізацыі і ажыццяўляе каардынацыю і рэгуляванне дзейнасці ўстаноў культуры і народнай творчасці рэспубліканскага падпарадкавання, а праз упраўленні культуры аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама, аддзелы культуры райгарвыканкамаў - бібліятэк, музеяў, устаноў клубнага тыпу, паркаў культуры і адпачынку, заапаркаў;

 

- Распрацоўку асноўных напрамкаў, мэтавых праграм, навукова-абгрунтаваных рэкамендацый па ўдасканаленні сеткі і структуры арганізацый культуры, зместу, формаў і метадаў культурна-асветніцкай дзейнасці з мэтай арганізацыі змястоўнага адпачынку насельнiцтва, далучэння яго да мастацкай творчасці;

 

- Фарміраванне заканадаўчай і нарматыўнай базы, якая рэгламентуе дзейнасць органаў дзяржаўнага кіравання і арганізацый культуры рэспублікі ў сферы бібліятэчнай, музейнай, клубнай, паркавай справы і народнага мастацтва;

 

- Арганізацыю і каардынацыю навукова-метадычнай дапамогі арганізацыям культуры рэспублікі незалежна ад формаў уласнасці і падпарадкаванасці;

 

- Удзел арганізацый і дзеячаў культуры рэспублікі ў рэалізацыі міжнародных сувязяў у сферы бібліятэчнай, музейнай, клубнай, паркавай справы, аказанне арганізацыйна-творчай дапамогі беларускім таварыствам за мяжой;

 

- Арганізацыю і правядзенне рэспубліканскіх, рэгіянальных, міжнародных фестываляў, конкурсаў, святаў, канцэртаў, канферэнцый, выставак, іншых мерапрыемстваў, звязаных з паказам дасягненняў у сферы бібліятэчнай, музейнай, клубнай, паркавай справы і народнай творчасці;

 

- Садзейнічанне развіццю традыцыйных народных промыслаў і рамёстваў, фальклору, іншых відаў народнай творчасці, сувязі з творчымі і культурна-асветніцкімі саюзамі, аб'яднаннямі, асацыяцыямі, таварыствамі;

 

- Падтрымку і стымуляванне творчых ініцыятыў насельніцтва, грамадскіх аб'яднанняў і саюзаў у арганізацыі культурнага абслугоўвання, развіцці народнага мастацтва, прапагандзе мастацкіх каштоўнасцей;

 

- Садзейнічанне развіццю культур нацыянальных меншасцяў Беларусі.

 

Кантакты:


Начальнік - Задзяркоўская Наталля Іванаўна, тэл.: 203-94-13;

 

Намеснік начальніка – Макарава Валянціна Іванаўна, тэл.: 203-71-76;

 

Спецыялісты, тэл.: 203-71-76; 203-73-63.