Юрыдычны аддзел

Функцыі юрыдычнага аддзела Міністэрства культуры:

 
1. садзейнічае забеспячэнню захавання законнасці ў дзейнасці Міністэрства і яго службовых асоб;
 
2. падрыхтоўвае сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі альбо самастойна прапановы па ўдасканаленню дзеючага заканадаўства па напрамках дзейнасці Міністэрства, удзельнічае ў распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых і іншых прававых актаў;
 
3. падрыхтоўвае самастойна альбо сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі прапановы аб адмене, змене або дапаўненні нарматыўных прававых актаў Міністэрства ў мэтах забеспячэння іх унутранай ўзгодненасці і прывядзення ў адпаведнасць з законамі, дэкрэтамі і ўказамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, удзельнікам якіх з'яўляецца Рэспубліка Беларусь;
 
4. па даручэннях кіраўніцтва разглядае, у тым ліку з прыцягненнем зацікаўленых структурных падраздзяленняў, праекты нарматыўных прававых і іншых прававых актаў, якія паступаюць у Міністэрства на ўзгадненне  або ўдзельнічае ў іх разглядзе;
 
5. абагульняе і аналізуе правапрымяняльную практыку Міністэрства, уносіць прапановы па яе ўдасканаленню;
 
6. удзельнічае ў распрацоўцы перспектыўных і бягучых планаў нарматворчай дзейнасці Міністэрства, у рэалізацыі гэтых планаў і кантролі за іх выкананнем;
 
7. правярае на адпаведнасць дзеючаму заканадаўству праекты нарматыўных прававых і іншых прававых актаў, якія прадстаўляюцца на подпіс кіраўніцтву Міністэрства;
 
8. уносіць прапановы па падрыхтоўцы, а ў неабходных выпадках удзельнічае ў ажыццяўленні мер, накіраваных на ўстараненне прычын і ўмоў, якія спрыяюць парушэнню законнасці ў дзейнасці Міністэрства;
 
9. сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі разглядае скаргі, заявы і іншыя звароты, у якіх указваецца на парушэнне законнасці ў дзейнасці Міністэрства і падпарадкаваных яму арганізацый, прымае ўдзел у разглядзе матэрыялаў па выніках праверак, рэвізій, інвентарызацыі, дае прававыя заключэнні па фактах выяўленых парушэнняў;
 
10. ажыццяўляе арганізацыйна-метадычнае забеспячэнне нарматворчай дзейнасці Міністэрства;
 
11. па даручэнні кіраўніцтва аналізуе сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі публікацыі (выступленні) у сродках масавай інфармацыі, якія тычацца прававых пытанняў дзейнасці Міністэрства, і ўносіць адпаведныя прапановы кіраўніцтву Міністэрства;
 
12. распрацоўвае рэкамендацыі, а таксама праекты нарматыўных прававых актаў, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці прававой работы ў Міністэрстве;
 
13. прымае ўдзел у распрацоўцы прапаноў па ўдасканаленні сістэмы кіравання ў Міністэрстве, па вызначэнні правоў і абавязкаў структурных падраздзяленняў i службовых асоб Міністэрства;
 
14. удзельнічае ў правядзенні мерапрыемстваў па павышэнню прававых ведаў работнікаў Міністэрства і падпарадкаваных яму арганізацый;
 
15. аказвае работнікам Міністэрства па іх просьбе дапамогу ў пошуку неабходных нарматыўных прававых і іншых прававых актаў па напрамках дзейнасці Міністэрства, пры неабходнасці растлумачваючы палажэнні гэтых актаў;
 
16. сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі ўдзельнічае ў рабоце па падрыхтоўцы і заключэнню Міністэрствам дагавораў, візуе такія дагаворы, уносіць прапановы па забеспячэнню іх належнага выканання;
 
17. абараняе маёмасныя і іншыя інтарэсы Міністэрства пры разглядзе спрэчак па ісках, што прад'яўляюцца Міністэрствам або да Міністэрства, удзельнічае ў падрыхтоўцы неабходных у сувязі з гэтым дакументаў; ва ўстаноўленым парадку прадстаўляе інтарэсы Міністэрства ў іншых дзяржаўных органах пры разглядзе прававых пытанняў.
 
Кантакты: 
 
Начальнік - Вешторт Алена Пятроўна, тэл: 306-42-54;

Спецыялісты, тэл: 226-96-59.